vijesti

Koji nivo SpO2 kiseonika je normalan za pacijente sa COVID-19

za normalne ljude,SpO2dostigao bi 98%~100%.Pacijenti koji imaju infekciju koronavirusom, a za blage i umjerene slučajeve, SpO2 možda neće biti značajno pogođen.

Za teške i kritično bolesne pacijente, oni imaju poteškoća s disanjem, a zasićenost kisikom može se smanjiti.U teškim slučajevima može čak doći do respiratorne insuficijencije, sazasićenje kiseonikomniže od 90%.Analiza gasova u krvi pokazuje da će parcijalni pritisak kiseonika kod respiratorne insuficijencije biti niži od 60%.Za teško ispravivu hipoksemiju, endotrahealna intubacija i invazivni ventilator su potrebni kako bi se pomoglo disanju i spriječilo sistemsko funkcionalno oštećenje uzrokovano niskom koncentracijom kisika

spo2 monitor

Ako je pacijent stariji pacijent, ili uvijek postoji kronična bolest dišnih puteva, kao što je kronična opstruktivna plućna bolest ili plućna fibroza, ova vrsta zasićenja kisikom u krvi pacijenta je vrlo niska u uobičajenim vremenima, može biti niža od 90%, čak i manje tolerantni na duži rok, teški slučajevi takvog pacijenta s novom koronavirusnom infekcijom doživjet će brzu desaturaciju zasićenja kisikom, koja je niža nego inače.


Vrijeme objave: Jun-21-2022